Loading

U ostvarivanju svojih ciljeva Sindikat Direkcije za koordinaciju policijskih tijela će koristiti sve legalne oblike i metode sindikalne borbe, a posebno pregovaranje sa Poslodavcem, institucijama i drugim organima; isticanje zahtjeva državnim organima, poslodavcima, institucijama i drugim organima o kojima se odlučuje o pitanjima od interesa za zaposlene; upozoravanje i podrška na opravdanosti sindikalnih zahtjeva; bojkot odluka i akcija koje su u suprotnosti s interesima članstva; organizovanje generalnog štrajka u skladu sa Zakonom.